CMI

Welcome to the Finnish Maritime Law Association’s Webpages!

The Finnish Maritime Law Association CMI is an association for persons who work with, or otherwise take an interest in, maritime law in Finland. The association is a member association of the Comité Maritime International (CMI); a private international association with a membership composed of national maritime law associations. The CMI aims at promoting the development and harmonization of international maritime law in all fields. Read more about CMI.

******************************************************************************************************

Suomen Merioikeusyhdistys CMI r.y. on merioikeuden parissa työskentelevien sekä muutoin suomalaisesta merioikeudesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdistys. Yhdistys on Comité Maritime Internationalin (CMI) jäsenyhdistys. CMI on yksityinen kansainvälinen yhdistys, jonka jäseniä ovat kansalliset merioikeusyhdistykset ja jonka päämääränä on edistää kansainvälisen merioikeuden kehitystä ja harmonisointia. Lue lisää CMIstä.

******************************************************************************************************

Finlands Sjörättsförening CMI r.f. är en förening för personer som arbetar med eller annars intresserar sig för sjörätt i Finland. Föreningen är en medlemsförening till Comité Maritime International (CMI), en privat internationell förening vars medlemsskap består av nationella sjörättsföreningar och som syftar till att främja utvecklingen och harmonisering av internationell sjörätt på alla områden. Mera om CMI.

******************************************************************************************************
If you have any questions please do not hesitate contact to
President: Mervi Pyökäri

Viimeisimmät artikkelit