Lisää CMIstä

Suomen Merioikeusyhdistys CMI r.y. on merioikeuden parissa työskentelevien sekä muutoin suomalaisesta merioikeudesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdistys. Yhdistys on Comité Maritime Internationalin (CMI) jäsenyhdistys. CMI on yksityinen kansainvälinen yhdistys, jonka jäseniä ovat kansalliset merioikeusyhdistykset ja jonka päämääränä on edistää kansainvälisen merioikeuden kehitystä ja harmonisointia.

Suomen Merioikeusyhdistyksen säännöissä todetaan nimenomaisesti, että yhdistyksen tarkoitus on toimia kansainvälisen yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi merioikeuden alalla ja että yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan yhteistoiminnalla muiden kansallisten merioikeusyhdistysten sekä ’emoyhdistyksen’ CMI:n kanssa.

Käytännössä suuri osa yhdistyksen työstä on merioikeuteen liittyvien lausuntojen valmistelua ja antamista eri viranomaisille ja järjestöille (erityisesti ’emoyhdistys’ CMI:lle) ja muille vastaaville tahoille sekä aiheeseen liittyvä julkaisutoiminta, seminaarien järjestäminen ja muu samankaltainen toiminta. Yhdistys järjestää säännöllisin väliajoin (edellisinä vuosina kaksi tai kolme kertaa vuodessa) jäsentapaamisia, joissa käsitellään ajankohtaisia merioikeuteen liittyviä asioita.

Suomen Merioikeusyhdistyksen jäsenet pääsevät osaksi suomalaista merioikeuskeskustelua: Jäsentapaamisten lisäksi jäsenille tiedotetaan säännöllisesti muusta merioikeuteen liittyvästä toiminnasta sekä tärkeistä uutisista tai tapahtumista, joilla on vaikutusta suomalaiseen merioikeuteen. Kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua CMI:n kansainväliseen toimintaan CMI:n työryhmissä, joissa Suomen Merioikeusyhdistys on edustettuna.

Viimeisimmät artikkelit