Mera om CMI

Finlands Sjörättsförening CMI r.f. är en förening för personer som arbetar med eller annars intresserar sig för sjörätt i Finland. Föreningen är en medlemsförening till Comité Maritime International (CMI), en privat internationell förening vars medlemsskap består av nationella sjörättsföreningar och som syftar till att främja utvecklingen och harmonisering av internationell sjörätt på alla områden.

Finlands Sjörättsförenings stadgar anger också uttryckligen att föreningens målsättning är att arbeta för internationell enhetlighet inom sjörätten och att man i detta syfte samarbetar med motsvarande föreningar i andra länder och med ‘moderföreningen’ CMI.

I praktiken går en stor del av föreningens arbete ut på att man utarbetar och sammanställer utlåtanden om olika sjörättsliga frågor till myndigheter, organisationer (i synnerhet CMI) och övriga, samt att man utger publikationer, ordnar seminarier och annan liknande verksamhet. Föreningen arrangerar med jämna mellanrum (på senare år två till tre gånger per år) medlemsmöten där aktuella sjörättsliga teman tas upp och diskuteras.

Medlemmar av Finlands Sjörättsförening blir en naturlig del av landets sjörättsmiljö. Förutom att de blir inbjudna till föreningens möten informeras medlemmarna också regelbundet om annan relaterad verksamhet och uppdateras om viktiga nyheter eller andra händelser av betydelse för sjörätten i Finland. För intresserade ges också möjlighet att engagera sig internationellt via arbetet i CMI, där Finlands sjörättsförening är representerad i olika arbetsgrupper.

Viimeisimmät artikkelit