Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Merioikeusyhdistys CMI – Finlands Sjörättsförening CMI – Finnish Maritime Law Association ry rf
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Jukka Rantala
 3. Rekisterin nimi
  Jäsenrekisteri
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Jäsenrekisteriä ylläpidetään käyttäjätunnusten ylläpitämiseen ja jäsenmaksujen laskuttamisen.
 5. Rekisterin sisältämät tiedot
  – Nimi (henkilö tai yritys)
  – Työnantaja
  – Jäsenyys (itse/firma)
  – Kotikaupunki
  – Sähköposti
  – Osoite
  – Puhelinnumero
  – Liittymisvuosi
  – Yritysjäsenen kontaktihenkilön nimi
 6. Tietojen luovutus
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoa kolmannelle osapuolelle.Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Rekisteröityneen tiedot hävitetään rekisteröityneen pyynnöstä.
 7. Rekisterin suojauksen periaate
  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.
 8. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja käyttäjärekisteriin on talletettu.
 9. Muuta
  Suomen Merioikeusyhdistys CMI ry ei vastaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuudesta. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta milloin tahansa ilman eri ilmoitusta.

Viimeisimmät artikkelit